"Но аз, беднякът, имам само своите мечти.
Ще разстеля мечтите си пред твоите крака.
Пристъпи нежно, защото стъпваш в моя блян."

сряда, 25 април 2012 г.

Аз съм ничия


Не искай от мен да съм твоя.
Аз съм ничия. Само на себе си.
И не ми се налага да моля –
доброволно ме пускат в сърцата си,
а после, щом реша да си тръгна,
не ми позволяват, заставят ме
каквато поискат да бъда.
Но за мене това непосилно е.
Аз съм само на себе си вярна
и пред сърцето си само покорна.
Само моя съм си, никога нечия.
Никога твоя, никога негова.
Просто съм себе си. Истинска.
Ако мислиш, че можеш – обичай ме.
Но такава, каквато ме виждаш –
не каквато си имал в мечтите си.

Аз съм ничия –
               ако можеш, обичай ме…


1 коментар: